Petrol ürünleri ham petrolden ve doğal gazda bulunan hidrokarbonlardan yapılan yakıtlardır. Petrol ürünleri kömür, doğal gaz ve biyokütleden de yapılabilir.