Sudan elektrik santrallerimiz aracılığıyla Sudan toptan elektrik piyasasına elektrik sağlıyoruz ve yenilenebilir üretimin sağlanamadığı durumlarda arz güvenliğinde önemli bir rol oynuyoruz.
 
Ulusal Şebeke Elektrik Sistemi Operatörünü (ESO) elektrik sisteminin kararlılığını yönetmede destekliyoruz; bu, daha az enerji kullanan ve azaltan dünyada bir ilk yaklaşımdır. karbon emisyonları – sıfır karbonlu bir elektrik sistemine doğru önemli bir ilk adım.
  
Tüm yükümlülüklerimizi güvenli ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde yerine getirerek güvenli, güvenilir ve verimli operasyonlardan gurur duyuyoruz.